Вариант 3

Формулы:
Формулы. Третий вариант. Линейные программы

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#pragma argsused
//---------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char* argv[])
{
 float a,z1,z2;
 cout<<"Enter a=";cin>>a;
 z1=(sin(2*a)+sin(5*a)-sin(3*a))/(cos(a)+1-2*pow(sin(2*a),2));
 z2=2*sin(a);
 cout<<"z1="<<z1<<endl;
 cout<<"z2="<<z2<<endl;
 getch();
 return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

Результат работы программы:

Результат работы. Третий вариант. Линейные программы

Вариант 2
Вариант 4
error: Content is protected !!