Вариант 20

Формулы:
Формулы. Двадцатый вариант. Линейные программы

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#pragma argsused
//---------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char* argv[])
{
 float n,m,z1,z2;
 cout<<"Enter n=";cin>>n;
 cout<<"Enter m=";cin>>m;
 z1=((m-1)*sqrt(m)-(n-1)*sqrt(n))/(sqrt(m*m*m*n)+n*m+m*m-m);
 z2=(sqrt(m)-sqrt(n))/m;
 cout<<"\nz1="<<z1<<endl;
 cout<<"z2="<<z2<<endl;
 getch();
 return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------

Результат работы программы:

Результат работы. Двадцатый вариант. Линейные программы

Вариант 19
error: Content is protected !!