Вариант 1

Формулы:
Формулы. Первый вариант. Линейные программы

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#pragma argsused
//---------------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char* argv[])
 {
  float a,z1,z2;
  cout<<"Enter a=";cin>>a;
  z1=2*pow(sin(3*M_PI-2*a),2)*pow(cos(5*M_PI+2*a),2);
  z2=1./4-1*sin((5*M_PI)/2-8*a)/4;
  cout<<"z1="<<z1<<endl;
  cout<<"z2="<<z2<<endl;
  getch();
  return 0;
 }
//---------------------------------------------------------------------------

Результат работы программы:

Результат работы. Первый вариант. Линейные программы

Вариант 2
error: Content is protected !!